મુહોબ્બત

મળવી મુશ્કેલ મુહોબ્બત જગમા
મળે તો સાચવવી મુશ્કેલ
મુહોબ્બત જગમા

ના કિમત સમજાય એની
હોય નજર સામે જ્યારે,
થાય પસ્તાવો જીવનભરનો
જાય સરકી પલમા જ્યારે.

માગે કુરબાની ઘણી મુહોબ્બત
બસ આપવાનુ જાણે મુહોબ્બત
મુહોબ્બત ખુદાનુ રૂપ બીજું
હ્રદય સિવાય ઘર ના બીજું

ન રહે તારા મારાનો ભેદ મુહોબ્બતમા
બસ જીવી જવાય જીંદગાની સાચી મુહોબ્બતમા.

શૈલા મુન્શા તા.૧/૨૯/૨૦૦૯

Advertisements
This entry was posted in poems. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s