Monthly Archives: October 2018

તરણા ઓથે ડુંગર !!

તરણા ઓથે ડુંગર !! તરણા ઓથે ડુંગર, કોઈને દેખાય નહિ, ખોવાણી નથણી, કોઈથી શોધાય નહિ! જોયું ના જોયું ને જાણ્યું ના જાણ્યું તોય, દીવા તળે અંધાર કાઈં છુપાય નહિ! કરવાં પારખાં ઝેરના ક્યાં સહેલા છે? પીધું જે ઝેર મીરાએ, કોઈથી … Continue reading

Posted in poems | 2 Comments