ધબકે છે!

કોઈ રાહ બની, તો કોઈ રાઝ બની ધબકે છે.
સમજો તો જીવન મહીં સહુ આશ બની ધબકે છે.
કોઈ નિરાધાર, તો બને વળી કોઇ આધાર,
કોણ જાણે કોણ કોની હામ બની ધબકે છે.
ભભૂકતો જ્વાળામુખી ભીતર, ને સપાટી સમતલ,
ઠારવા અગન, કોણ અમીધાર બની ધબકે છે.
વહેરાય કરવતે વૃક્ષ, ને વહોરાય શબદે માનવી!
ચીરીને છાતી ધરાની કોણ કુમાશ બની ધબકે છે.
માનો તો સંગીત નહિતર કોલાહલ આ જીવન,
જમનાને તીર કોણ બંસરીના નાદ  બની ધબકે છે.
પામર થી પરમ તત્વને પામવા ઝુઝે માનવી!
ક્યાંક, જીવ મહીં ઈશ વિશ્વાસ બની ધબકે છે.
શૈલા મુન્શા. તા ૦૬/૨૭/૨૦૧૧.

Advertisements
This entry was posted in gazal. Bookmark the permalink.

2 Responses to ધબકે છે!

 1. સુંદર ભાવોની સરળ અભિવ્યક્તિ..

  Like

 2. vimala says:

  “માનો તો સંગીત નહિતર કોલાહલ આ જીવન,
  જમનાને તીર કોણ બંસરીના નાદ બની ધબકે છે.
  પામર થી પરમ તત્વને પામવા ઝુઝે માનવી!
  ક્યાંક, જીવ મહીં ઈશ વિશ્વાસ બની ધબકે છે.”

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s