પતંગ

લાલ પીળી ને વાદળી
ઈંન્દ્રધનુ ના રંગે સોહાતી
જાય લહેરાતી વાદળો સંગ
પતંગ મારી ઊંચે ને ઊંચે.

કદી મરડાતી ડાબે ને જમણે
કદી હોય ઉપર ને કદી નીચે
રંગો ની આભા ભરી ગગને
પતંગ મારી ઊંચે ને ઊંચે.

ઉન્નત મસ્તકે હોડ હવા સંગ
તોય ડોર મજબુત ધરા પર
ઝુમતી પટરાણી અંબર પર
પતંગ મારી ઊંચે ને ઊંચે.

જીવન મારૂં વહે પતંગ સમ
સુખ દુઃખ રહે નીચે કે ઉપર
આત્મબળ ને સ્વમાન સદૈવ
ઉજાળે જીવન-જ્યોત ઊંચે.

શૈલા મુન્શા. તા ૦૧/૨૦/૨૦૧૨

Advertisements
This entry was posted in poems. Bookmark the permalink.

4 Responses to પતંગ

 1. vijayshah says:

  આત્મબળ ને સ્વમાન સદૈવ
  ઉજાળે જીવન-જ્યોત ઊંચે.

  saras

  Like

 2. Akshay Gandhi says:

  mane “Patang” Kavita gami.

  Like

 3. pravina says:

  પણછ ખેંચો
  તંગ
  ગગને વિહરે.

  પતંગ

  Like

 4. dhufari says:

  જીવન મારૂં વહે પતંગ સમ
  સુખ દુઃખ રહે નીચે કે ઉપર
  આત્મબળ ને સ્વમાન સદૈવ
  ઉજાળે જીવન-જ્યોત ઊંચે.
  સરસ પં<ક્તિઓ છે

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s