આજની સવાર

આજનો પ્રસંગ, સવારે રોજ બાળકો ને અમે રમતના મેદાનમા રમવા લઈ જઈએ. ત્યાં લસરપટ્ટી ને હીંચકો વગેરે સાધનો છે જેથી નાના બાળકો ને રમવાની મજા આવે. રમતા રમતા માઈકલ પડી ગયો ને એનો ઘુંટણ જરા છોલાયો. ક્લાસમા આવીને મે એના ઘુંટણ પર સાફ કરીને બેન્ડેજ ની પટ્ટી લગાડી આપી. બસ થઈ રહ્યું બાકી ના બધા બાળકો કોઇ પોતનો હાથ તો કોઈ પોતનો પગ બતાવવા માંડ્યા અને મારે બધ્ધાને પટ્ટી મારી આપવી પડી. બાળકો ની દુનિયા પણ કેવી અજબ છે.
શૈલા મુન્શા
April 14th 2010

Advertisements
This entry was posted in Daily incidents.. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s