કોણ આ એકલું

ભરી મહેફિલ મા કોણ આ એકલું!
મસ્તી ના મહોલ મા કોણ આ એકલું?

આમ તો કહેવાય, જળ બિન પ્યાસી મીન.
લહેરાતા સાગર ની મોજ મહીં કોણ આ એકલું?

ઉદાસી મહીં ટપકે આંસુ એ તો સાવ સાચું!
પચાવી હળાહળ, રેલાવે સ્મિત કોણ આ એકલું?

પાનખરે ખરતાં પર્ણ એ તો ક્રમ કુદરતનો
ફૂટશે ફરી કુંપળ, સમજે બસ કોણ આ એકલું!

જ્વાળામુખી ની ટોચે બેઠો માનવી, આગ ચારેકોર
ઠારવા એ અગન છેડતું મલ્હાર કોણ આ એકલું!

શૈલા મુન્શા. તા. ૦૭/૨૮/૨૦૧૧

This entry was posted in poems. Bookmark the permalink.

2 Responses to કોણ આ એકલું

 1. ભરત ચૌહાણ says:

  ઉદાસી મહીં ટપકે આંસુ એ તો સાવ સાચું!
  પચાવી હળાહળ, રેલાવે સ્મિત કોણ આ એકલું?

  Khubaj Sundar

  Like

 2. NAVIN BANKER says:

  Very Good !
  I like this type of writings..

  Navin Banker

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.